ID datové schránky: kbvbwy8

Výsluní
Město Výsluní

MÚ - Návrh rozpočtu na rok 2021

NÁVRH rozpočet města Výsluní na rok 2021 v třídění dle rozpočtové skladby
               
Příjmy :            
               
SU § položka text ÚZ organiz. MD D
231   1111 DPFO - závislá činnost     1 240 000 Kč  
231   1112 DPFO - podnikání     30 000 Kč  
231   1113 DPFO - srážkou     120 000 Kč  
231   1121 DPPO - práv.osoby     1 120 000 Kč  
231   1211 DPH     2 700 000 Kč  
231   1511 daň z nemovitosti     300 000 Kč  
231   1334 odvody za odněntí zem.půdy     1 000 Kč  
231   1335 popl.za odnětí lesa     3 000 Kč  
231   1340 poplatek za svoz KO     220 000 Kč  
231   1341 poplatky za psy     10 000 Kč  
231   1342 popl.za rekr.pobyt     5 000 Kč  
231   1381 daň z hazardních her     30 000 Kč  
231   1361 správní poplatky      3 000 Kč  
231   2460 splátka půjčky od obyvatel     250 000 Kč  
231   4112 dotace     82 000 Kč  
231   4116 refundace mezd ÚP      15 000 Kč  
231 1032 2111 výtěžek z těžby dřeva     100 000 Kč  
231 1032 2131 pronájem honitby     31 000 Kč  
231 1037 2324 les - škody     5 000 Kč  
231 2411 2111 pošta - výdejní místo     35 000 Kč  
231 3612 2111 BH - příjem za vodu     5 000 Kč  
231 3612 2132 BH - nájemné     250 000 Kč  
231 3639 2131 pronájem pozemků     170 000 Kč  
231 3639 3111 prodej pozemků     10 000 Kč  
231 3722 2111 třídění odpadu     80 000 Kč  
231 6310 2141 banka - úroky     1 000 Kč  
               
celkem         6 816 000 Kč  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Výdaje :             
SU § položka text ÚZ organiz. MD D
231 1031 5139 les - materiál              200 000 Kč
231 1032 5169 les - služby              350 000 Kč
231 1036 5169 les - služby (SOD)              168 000 Kč
               
231 2212 5139 silnice - materiál                 5 000 Kč
231 2212 5156 silnice - PHM                 5 000 Kč
231 2212 5169 silnice - služby              250 000 Kč
231 2212 5171 silnie - opravy               20 000 Kč
231 2212 6121 silnice - zhodnocení               20 000 Kč
               
231 2341 5139 rybník - materiál               30 000 Kč
               
231 2411 5021 Pošta - dohoda               30 000 Kč
               
231 3314 5021 knihovna - dohoda               10 000 Kč
231 3314 5139 knihovna - materiál                 2 000 Kč
231 3314 5171 knihovna - opravy                 5 000 Kč
231 3314 5222 VPS - knihovna Chomutov                 2 000 Kč
               
231 3322 5139 kultur.pam. - materiál               10 000 Kč
231 3322 5169 kultur.pam. - služby               30 000 Kč
231 3322 5171 kultur.pam. - opravy              100 000 Kč
231 3322 5154 kultur.pam. - el.energie               6 000 Kč
231 3322 6121 kultur.pam. - zhodnocení               350 000 Kč
               
231 3399 5041 OSA               15 000 Kč
231 3399 5139 spol. akce - materiál               10 000 Kč
231 3399 5156 spol. akce - PHM                 5 000 Kč
231 3399 5169 spol. akce - služby              200 000 Kč
231 3399 5173 spol. akce - cestovné                 5 000 Kč
231 3399 5175 spol. akce - pohoštění               20 000 Kč
231 3399 5193 spol. akce - BUS               30 000 Kč
231 3399 5194 spol. akce - věcné dary               20 000 Kč
231 3399 5492 spol. akce - vkladní knížky                 5 000 Kč
231 3399 5021 spol.akce - dohoda             20 000 Kč
               
231 3419 5021 sportovci - dohody               12 000 Kč
231 3419 5137 sportovci - DKP               20 000 Kč
231 3419 5139 sportovci - materiál                 3 000 Kč
231 3419 5151 sportovci - voda                 2 000 Kč
231 3419 5154 sportovci - el.energie               30 000 Kč
231 3419 5171 sportovci - opravy                 3 000 Kč
231 3419 5169 sportovci - služby                 5 000 Kč
231 3419 5492 sportovci - příspěvek žákům             10 000 Kč
231 3419 6121 sportovci - zhodnocení hřiště               30 000 Kč
               
231 3612 5137 BH - DKP               20 000 Kč
231 3612 5139 BH - materiál               10 000 Kč
231 3612 5151 BH - voda                 3 000 Kč
231 3612 5169 BH - služby               20 000 Kč
231 3612 5171 BH - opravy               20 000 Kč
               
231 3631 5154 VO - el. energie              140 000 Kč
231 3631 5169 VO - služby               50 000 Kč
231 3631 5171 VO - opravy              100 000 Kč
231 3631 5139 VO - materiál               30 000 Kč
231 3631 6121 VO - nové              100 000 Kč
SU § položka text ÚZ organiz. MD D
231 3639 6130 koupě pozemků               20 000 Kč
               
231 3713 6460 Kotle - investiční půjčky              200 000 Kč
               
231 3722 5139 odpady - materiál                 5 000 Kč
231 3722 5169 odpady - služby              500 000 Kč
231 3722 5171 odpady - opravy               15 000 Kč
231 3722 5156 odpady - PHM                 5 000 Kč
               
231 3745 5021 VZ - dohody               20 000 Kč
231 3745 5137 VZ - DKP               30 000 Kč
231 3745 5139 VZ - materiál               10 000 Kč
231 3745 5156 VZ - PHM               20 000 Kč
231 3745 5169 VZ - služby               20 000 Kč
231 3745 5171 VZ - opravy               20 000 Kč
               
231 4222 5011 veřejně prospěšné práce               32 000 Kč
231 4222 5031 veřejně prospěšné práce- SP                 8 000 Kč
231 4222 5032 veřejně prospěšné práce- ZP                 3 000 Kč
               
231 5213 5139 Krizové opatření - materiál               15 000 Kč
231 5213 5903 Rezerva na krizové opatření               35 000 Kč
               
231 5512 5171 požár.ochr. - opravy               10 000 Kč
               
231 6112 5023 ZM - odměny              500 000 Kč
231 6112 5032 ZM - ZP               50 000 Kč
231 6112 5156 ZM - PHM služ. auto               20 000 Kč
231 6112 5167 ZM - školení                 5 000 Kč
231 6112 5173 ZM - cestovné                 3 000 Kč
231 6112 5175 ZM - občerstvení                 5 000 Kč
               
231 6171 5011 MÚ - platy zaměstnanců              650 000 Kč
231 6171 5021 MÚ - dohody               80 000 Kč
231 6171 5031 MÚ - SP              165 000 Kč
231 6171 5032 MÚ - ZP               60 000 Kč
231 6171 5038 MÚ - povinn.poj. zaměstnanců               10 000 Kč
231 6171 5132 MÚ - ochran. pom.               10 000 Kč
231 6171 5136 MÚ - knihy, tisk                 5 000 Kč
231 6171 5137 MÚ - DKP               30 000 Kč
231 6171 5138 MÚ - nákup zboží                 3 000 Kč
231 6171 5139 MÚ - materiál               45 000 Kč
231 6171 5151 MÚ - voda               20 000 Kč
231 6171 5154 MÚ - el. energie              140 000 Kč
231 6171 5161 MÚ - služby pošt                 5 000 Kč
231 6171 5162 MÚ - telefony               50 000 Kč
231 6171 5163 MÚ - pojiš.majetku               50 000 Kč
231 6171 5164 MÚ - nájemné za půdu                 1 000 Kč
231 6171 5166 MÚ - právnické služby              100 000 Kč
231 6171 5167 MÚ - školení - zaměstnanci               15 000 Kč
231 6171 5168 MÚ - služby - zpracování dat               30 000 Kč
231 6171 5169 MÚ - služby              200 000 Kč
231 6171 5171 MÚ - opravy              100 000 Kč
231 6171 5172 MÚ - program. vybavení               15 000 Kč
231 6171 5173 MÚ - cestovné - zaměstnanci                 5 000 Kč
231 6171 5229 MÚ - členský přísp. MAS                 5 000 Kč
231 6171 5321 MÚ - přísp. hasiči H.Sv.Šeb.               60 000 Kč
SU § položka text ÚZ organiz. MD  D 
231 6171 5329 MÚ - přísp. DSO Chomutovsko               20 000 Kč
231 6171 5361 MÚ - nákup kolků                 3 000 Kč
231 6171 5362 MÚ - platby daní a popl.                10 000 Kč
231 6171 5365 MÚ - správní poplatky                 3 000 Kč
231 6171 5492 MÚ - příspěvek na dopravu               60 000 Kč
231 6171 5511 MÚ - člen.přísp. - spolky                 5 000 Kč
231 6171 6119 MÚ - územ.plán              150 000 Kč
               
231 6171 5139 budova čp. 100 - materilá   3111             5 000 Kč
231 6171 5151 budova čp. 100 - voda   3111           30 000 Kč
231 6171 5154 budova čp. 100 - el.energie   3111           40 000 Kč
231 6171 5155 budova čp. 100 - uhlí   3111          120 000 Kč
231 6171 5171 budova čp. 100 - opravy   3111          424 000 Kč
               
231 6310 5163 služby bank               10 000 Kč
               
celkem         6 816 000 Kč
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Výdaje          
               
§   text       D
231 1031   pěstební činnost       200 000 Kč
               
231 1032   podpora lesa       350 000 Kč
               
231 1036   správa v lesním hospodářství       168 000 Kč
               
231 2212   silnice       300 000 Kč
               
231 2341   Vodní hospodářství       30 000 Kč
               
231 2411   záležitosti pošt       30 000 Kč
               
231 3314   činnosti knihovnické       19 000 Kč
               
231 3322   obnova kult.památek       496 000 Kč
               
231 3399   spol. akce       330 000 Kč
               
231 3419   tělovýchova       115 000 Kč
               
231 3612   bytové hospodářství       73 000 Kč
               
231 3631   veřejné osvětleni       420 000 Kč
               
231 3639   kom.služby a územ.rozvoj       20 000 Kč
               
231 3713   Kotle - investiční půjčky       200 000 Kč
               
231 3722   komunální odpady       525 000 Kč
               
231 3745   veřejná zeleň       120 000 Kč
               
231 4222   veřejně prosp.práce       43 000 Kč
               
231 5213   krizový plán       50 000 Kč
               
231 5512   požární ochrana       10 000 Kč
               
231 6112   zastupiteltvo města       583 000 Kč
               
231 6171   činnost místní správy       2 724 000 Kč
               
231 6310   služby peněžních ústavů       10 000 Kč
               
celkem         6 816 000 Kč
Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zodpovídá: Miloslava Svobodarová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Internetová televize

TV Výsluní

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.